Làm sạch (Cleaning) và khử trùng/khử khuẩn (Disinfecting ) khác nhau như thế nào?

  03/02/2015

Làm sạch là loại bỏ bụi bẩn, tạp chất, vi khuẩn ra khỏi bề mặt/đối tượng, quá trình này không diệt khuẩn mà chỉ loại vi khuẩn, nấm ra khỏi đối tượng chúng ta làm sạch... - “Cleaning removes germs, dirt, and impurities from surfaces or objects. Cleaning works by using soap (or detergent) and water to physically remove germs from surfaces. This process does not necessarily kill germs, but by removing them, it lowers their numbers and the risk of spreading infection.
Khử khuẩn/khử trùng là diệt vi khuẩn trên bề mặt/đối tượng, không nhất thiết phải loại bỏ bụi bẩn nhưng diệt vi khuẩn trên bề mặt sau khi tiếp xúc... - "Disinfecting kills germs on surfaces or objects. Disinfecting works by using chemicals to kill germs on surfaces or objects. This process does not necessarily clean dirty surfaces or remove germs, but by killing germs on a surface after cleaning, it can further lower the risk of spreading infection.”

Sử dụng nước rửa ECA làm sạch và khử khuẩn 99,9% các vi khuẩn thông thường xung quanh bạn. Không những thế nước rửa ECA không hóa chất, không chứa cồn, không độc hại và hoàn toàn an toàn với môi trường.
(tham khảo Natureunleashed)

Bình luận

Tin tức mới