Dung dịch nước muối điện hóa Dr.Eca giúp hoa tươi hơn

  23/09/2013

Công dụng: Giúp hoa tươi lâu, nước cắm hoa không bị thối.


Cách dùng:

Tỉ lệ pha 1 thể tích Dr.Eca với 10 ÷ 20 thể tích nước.
Tùy theo loại hoa mà pha các tỉ lệ khác nhau: đối với hoa cuống thân gỗ (khó thối cuống) sử dụng nồng độ thấp khoảng 10% dung dịch Dr.Eca; đối với hoa cuống thân mềm (dễ thối cuống) sử dụng nồng độ cao khoảng 20% dung dịch Dr.Eca.
Thay nước hàng ngày theo tỉ lệ phù hợp trên.

Bình luận

Tin tức mới